اتاق بازرگانی تهران-کیسون

کمپانی کیسون در راستای احداث پروژه اتاق بازرگانی تهران تجهیزات ساختمانی خود را از تسکو تامین نموده.

این اقلام شامل قالب بتن ، پلکان موقت و اتصالات قالب بندی می باشد.

Related posts