قالب های پلای وودی

قالب های پلای وودی، سطحی به کیفیت تسکو بریزید!

قالب پلای وودی

قالب های پلای وودی عمودی :

اجرای دیوارهای با هندسه نامنظم همواره برای مهندسین یکی از معضلات اجرایی در پروژه ها بوده است. در اجرای این نوع سازه ها معمولا از قالب ها با ابعاد بسیار مختلفی استفاده می شود. در این نوع قالب بندی، پس از اجرای سازه، قالب ها قابل استفاده مجدد نمی باشند. اما با استفاده از سیستم قالب های بدون فریم پلای وودی تسکو اجرای این گونه دیوارها به راحتی صورت می پذیرد.

در این سیستم قالب بندی، تعدادی تیرهای عمودی چوبی وجود دارد که سازه اصلی قالب را تشکیل می دهند. پشت این تیر ها، بوردهایی از جنس پلای وود یا تخته سه لا قرار می گیرند و به تیر اصلی پیچ می شوند. مهارهای افقی، کلیه تیر ها را به یکدیگر محکم متصل می کنند.

مزایا :
– اجرای دیوار با هر نوع هندسه
– اجرای سطح نهایی بتن با کیفیت بالا
– انعطاف پذیری قالب با توجه به نوع فشار وارده از سمت بتن
– اتصالات ساده در این سیستم باعث کاهش هزینه نیروی انسانی در پروژه خواهد شد.
– دارای تجهیزات استاندارد و ساده
– کاهش میزان جابجایی ها و نقل و انتقالات با استفاده از این سیستم
– کاهش تعداد فیلرهای مابین پانل ها
– کلیه تجهیزات ایمنی قابل اتصال به این سیستم می باشند.
– پانل ها در این سیستم نسبت به سیستم های دیگر قالب بندی سبک تر می باشند.

پلای وود
قالب پلای وودی

قالب های پلای وودی افقی:

این سیستم جهت اجرای دال در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه طراحی گردیده است و شامل ترکیب مدول هایی از جک ها و قالب ها است که قابل جابجایی توسط جرثقیل می باشند.

مزایا :
– این سیستم به راحتی قابل جابجایی است و نیازی به باز کردن کل سیستم و برپایی آن در مکانی دیگر نمی باشد.
– به سرعت برپا می شود و به نیروی انسانی کمتری نسبت به دیگر سیستم های قالب بندی احتیاج دارد.
– هنگام جابجایی احتیاجی به باز کردن جک ها و انتقال آنها به مکان دیگر نمی باشد. کل مجموعه را می توان به کمک جرثقیل حمل نمود.
– به راحتی در مکان بعدی ، تراز و نصب می گردد.
– انواع قالب ها (پانل ها و یا پلای وودها) به راحتی بر روی این سیستم سوار می شوند.
– این سیستم دارای کلیه تمهیدات جهت اجرای دال های کنسول شده می باشد.
– تیر های اصلی این سیستم همگی فلزی می باشند.
– تمامی تمهیدات ایمنی کار در ارتفاع بر روی مدول های این سیستم قابل اتصال می باشند.

قالبهای پلای وودی